Điều khoản sử dụng

Đây là các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Website này. Truy cập và sử dụng Website tức là bạn đã đồng ý với các quy định này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng. Xin vui lòng đọc các Điều khoản một cách cẩn thận, và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không đồng ý với các quy định này, bạn vui lòng ngưng sử dụng website.

Điều khoản liên quan đến các website trong Hệ thống

Tất cả các Website trong hệ thống Wildrium, bao gồm: Wildrium Blog; Wildrium Shop; Wildrium Media đều được thành lập và phát triển nội dung bởi Wildrium (Chủ sở hữu Wildrium dot Com). Do đó khi bạn sử dụng bất cứ Website nào trong hệ thống bạn đều phải chấp nhận và đồng thuận các điều kiện, điều khoản của Wildrium.

Giới hạn cho việc sử dụng Website và các tài liệu trên website

 • Tất cả các quyền liên quan đến tất cả tài liệu và thông tin được hiển thị và/hoặc được tạo ra sẵn cho Website này (ví dụ như những tài liệu được cung cấp để tải về) được quản lý, sở hữu hoặc được cho phép sử dụng bởi chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng với giấy phép tương ứng. Việc sử dụng các tài liệu và thông tin phải được tuân thủ theo giấy phép tương ứng được áp dụng cho chúng.
 • Ngoại trừ các tài liệu được cấp phép rõ ràng dưới dạng giấy phép tư liệu mở Creative Commons (gọi là giấy phép CC) cho phép bạn khai thác và chia sẻ theo quy định của giấy phép tư liệu mở, đối với các loại tài liệu không ghi giấy phép rõ ràng thì bạn không được phép sử dụng (bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, chỉnh sửa toàn bộ hay một phần, đăng tải, phân phối, cấp phép, bán và xuất bản) bất cứ tài liệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi ngoại trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân, nội bộ, phi thương mại.
 • Một số tài liệu hoặc thông tin có những điều khoản và điều kiện áp dụng riêng cho chúng không phải là giấy phép tư liệu mở, trong trường hợp như vậy, bạn được yêu cầu phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó khi truy cập vào các tài liệu và thông tin này.

Sử dụng thương hiệu

 • Wildrium và thương hiệu gắn với Wildrium (ví dụ Wildrium Biotope, Wildrium Aquarium, Wildrium Product…), logo Wildrium đều thuộc sở hữu của Wildrium.
 • Những tên sản phẩm, tên dịch vụ khác, logo và/ hoặc những tên công ty được sử dụng trong Website này là những tài sản đã được đăng ký độc quyền và được giữ bản quyền bởi những người sở hữu và/hoặc người cấp phép tương ứng.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Người truy cập website này không được thực hiện những hành vi dưới đây khi sử dụng website:

 • Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác.
 • Gây ra sự thiệt hại hoặc bất lợi cho người khác.
 • Làm xáo trộn trật tự công cộng.
 • Hành vi liên quan đến tội phạm.
 • Tải lên hoặc phát tán thông tin riêng tư của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng Website này vào mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.
 • Nói xấu, làm nhục, phỉ báng người khác.
 • Tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin bị hư mà có thể gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác.
 • Những hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
 • Những hoạt động mà chúng tôi cho là không thích hợp.
 • Những hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi pháp luật hiện hành.

Các đường liên kết đến các website khác

 • Các website của các bên thứ ba (không phải các trang do chúng tôi quản lý) được liên kết đến hoặc từ website này (“Các website khác“) được điều hành và duy trì hoàn toàn độc lập bởi các bên thứ ba đó và không nằm trong quyền điều khiển và/hoặc giám sát của chúng tôi. Việc truy cập các website khác phải được tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện quy định bởi ban điều hành của website đó.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự mất mát hoặc thiệt hại do việc truy cập và sử dụng các website bên ngoài, và bạn phải chịu mọi rủi ro khi truy cập các website đó.
 • Không có nội dung nào trong Website này thể hiện như một sự đảm bảo của chúng tôi về nội dung của các website khác và các sản phẩm và/ hoặc các dịch vụ xuất hiện và/ hoặc được cung cấp tại các website khác.

Nội dung bạo lực, nội dung ẩn, nội dung hạn chế người xem

 • Chúng tôi (Wildrium) có sử dụng nhiều hình ảnh về động thực vật hoang dã có bản quyền cho các mục đích khác nhau, do đó nếu bạn không chấp thuận xem qua những nội dung đó xin rời bỏ Website. Bất cứ hành vi nào cố ý xâm hại đến quyền riêng tư cá nhân, đều được chúng tôi áp dụng theo Điều khoản đã quy định.
 • Nội dung ẩn, nội dung hạn chế người xem là những tài sản của Wildrium, chúng tôi chấp nhận chia sẻ với bạn khi bạn biết nó có nội dung Tham khảo nội bộ thì bạn có thể đăng ký thành viên và chúng tôi sẽ chấp nhận bạn xem các nội dung ẩn đó.

Từ chối bảo đảm

NGOẠI TRỪ PHẠM VI BỊ CẤM THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI SẼ:

 • KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY BẢO ĐẢM, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM SỰ BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, MỨC ĐỘ TIN CẬY, HOÀN THIỆN, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ 3 VÀ/HOẶC TÍNH AN TOÀN CỦA NỘI DỤNG WEBSITE NÀY, VÀ NHỮNG TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO CÓ LIÊN QUAN.
 • KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SỰ THIỆT HẠI HAY MẤT MÁT PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HAY VIỆC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE.
 • CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀ/HOẶC THAY THẾ NỘI DUNG CỦA WEBSITE NÀY, HOẶC TẠM HOÃN HOẶC NGƯNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ QUA WEBSITE NÀY VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO SỰ THAY ĐỔI HOẶC THAY THẾ NỘI DUNG CỦA WEBSITE.

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

 • Các Điều khoản sử dụng Website này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của Pao Pevil trừ khi có điều khoản khác được cung cấp thêm. Tất cả tranh chấp phát sinh liên quan đến website này và các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng này sẽ được giải quyết trực tiếp với người điều hành Website.
 • Nếu một phần nào đó của các Điều Khoản và Điều Kiện bị xem là không có giá trị, vô hiệu, hoặc không áp dụng được vì lý do nào đó, phần đó được xem như là phần riêng biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại.
 • Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt của bản Điều Khoản và Điều Kiện này, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

Cập nhật lần cuối: 23/03/2023

Bài viết khác

Sắt trong hồ thủy sinh

Sắt trong hồ thủy sinh

Phân bón đầu tiên được sản xuất dành cho hồ thủy sinh là phân bón Sắt, chứng tỏ tầm quan trọng của Sắt và sự thiếu Sắt nghiêm trọng trong hồ thủy sinh. Trong tất cả các vi chất dinh dưỡng, Sắt được sử dụng với số lượng lớn nhất, thậm chí một số tác giả còn tính phạm...

Kali trong hồ thủy sinh hoang dã

Kali trong hồ thủy sinh hoang dã

Bên cạnh Nitơ và Phốt pho, Kali là một trong ba yếu tố dinh dưỡng cốt lõi cho cây thủy sinh. Nó được hấp thụ dưới dạng cation Kali (K+) và là một trong ba thành tố quan trọng trong hồ thủy sinh hoang dã. Kali hoạt động như thế nào? Như một chất kích hoạt cho khoảng 60...

Dương xỉ Châu Phi (Bolbitis heudelotti)

Dương xỉ Châu Phi (Bolbitis heudelotti)

Dương xỉ Châu Phi (Congo Fern, African Fern, African Water Fern) có tên khoa học là Bolbitis heudelotti. Bolbitis heudelotii là một loài thực vật có mạch trong họ Lomariopsidaceae. Loài này được (Bory ex Fée) Alston mô tả khoa học đầu tiên vào năm 1934. Có nguồn gốc...

Pin It on Pinterest

Share This